menu

Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden
Door de website te bezoeken op https://www.colourcooking.nl/ stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en ermee akkoord te gaan dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruik Licentie
Er wordt toestemming verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Colour Cooking te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk beeld. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

  • wijzigen of kopiëren van de materialen;
  • het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • elke software op de website van Colour Cooking proberen te decompileren of reverse-engineeren;
  • verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  • het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server "spiegelen".

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk gewenst moment door Colour Cooking worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer
De materialen op de website van Colour Cooking worden geleverd op een 'as is'-basis. Colour Cooking geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.

Verder garandeert Colour Cooking geen enkele verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of op een andere manier gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen
Colour Cooking of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of vanwege bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal te gebruiken op de website van Colour Cooking, zelfs als Colour Cooking of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Colour Cooking mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen
De materialen die verschijnen op de website van Colour Cooking kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Colour Cooking garandeert niet dat alle materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Colour Cooking kan de inhoud op haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Colour Cooking verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links
Colour Cooking heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Colour Cooking van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen
Colour Cooking kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Leiderdorp en u onherroepelijk onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die staat of locatie.